Tips Nr.2

Lägg Ner planerna på en karriär under byggtiden!

Har ni väl bestämt er för att bygga ett hus och dessutom tänker bygga en del själva så är det viktigt att vara realist.
Lägg ner planerna på en idrottskarriär, musikkarriär eller liknande under bygg tiden. Ni kommer inte att orka och det blir ytterligare ett stressmoment.

Under tiden från det att vi bestämt oss för att satsa på ett nybygge, fram till...ja, idag faktiskt, lade vi i stort sett ner våra fritidsintressen. Att bygga hus, värna om familjen och vårda förhållandet blev fullt tillräckligt. Husbygget är inte bara att bygga utan det ska vara bankmöten, möten med kakelsättare, tapetböcker, kontrakt, Möten med husförsäljare mm, mm.

Att sedan vistas på bygget och agera snickare, målare, golvläggare mm och under samma tid ha våra vanliga jobb, hem, familj och barnens aktiviteter var fullt tillräckligt och många gånger tillräckligt knäckande.
HAr man förmånen att kunna ta några månaders ledighet från sitt vanliga jobb för att byggahus istället så är ju det helt perfekt och det allra bästa. Vi hade inte det, tog ut vår sommarsemester men that´s it. Hade inte ekonomisk möjlighet att ta längre ledighet.

Vi var dock överrens om att någon body building eller några andra karriärsplaner under byggtiden blev det inte tal om. Man får klämma in några stunder här och där med lite roliga saker som bryter av från byggandet.
Jag tror det har räddat oss faktiskt.

Observera att alla tips jag skriver om grundar sig på vår familjs erfarenheter av husbygge, det kan självklart vara på ett annat sätt för någon annan.