Vart femte barn

Delar detta då jag dels är en stolt mamma tíll en av de tre som skapat filmen och jag tycker det är ett mycket viktigt budskap. Filmen slog in starkt i mig och jag önskar att ingen behöver ha det så här.
 
"400 000 barn i Sverige lever hos föräldrar med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige. Uppskattningsvis fyra barn i varje klass. De här barnen känner sig ensamma, oroar sig mycket och en del far riktigt illa. Ju fler som vet om deras situation, desto större chans att någon ser de här barnen i tid."
 
 
<div>