I väntan på dom!

Det låter allvarligare än vad det är. Domenjag  väntar på är från FK. 
Ska bli intressant att se deras resonemang. 
Idag ska i alla fall beslutet tas och jag är väl mer eller mindre inställd på att det blir negativt. Det känns lite som att inte ens ett dödsbevis skulle bli godkänt. Jag är inte döende, det är inte det jag menar, men jag är långt från arbetsför. 
Jag har senaste månaderna försämrats på så många plan att jag själv blir på riktigt orolig. Är det verkligen "bara" utmattning?  Så den stora frågan är om FK ändå bedömer att jag är dubbelt förbättrad/frisk🤔 
Återkommer i ärendet.